Lokallaget

Miljøpartiet De Grønne Grorud er lokallaget i Bydel Grorud, og en del av fylkeslaget Oslo MDG.

7. juli 2017

Lokallaget ble stiftet i 2014. I Kommunevalget 2015 fikk vi en oppslutning på 6,4% og har i dag representanter i bydelsutvalget, byutviklings- og miljøkomiteen, helse- og sosialkomiteen og mangfolds-, oppvekst- og kulturkomiteen.

Lokallaget ledes av et styre. Styrets leder er Bell Batta Torheim. Styret tar seg av medlemskontakt, aktiviteter og arrangementer samt koordinerer valgkamp, styrer økonomi og kommunikasjon samt gir innspill til BU-gruppa.

Utformingen og gjennomføringen av lokalpolitikken gjøres i hovedsak av lokallagets representanter i bydelens politiske organer, i vår BU-gruppe.