Bydelsliste 2019

23. juni 2019

Bydelsutvalget er bydelens øverste folkevalgte organ. Det består av 15 medlemmer med varamedlemmer som velges direkte hvert fjerde år.

MDG’s liste til bydelsutvalget i Grorud:

1 Odd-Arne Eriksen
2 Astrid Ihle
3 Kristian Egil Batta Torheim
4 Sabina Syed
5 Kjetil Strømme Jørve
6 Sarawanan Komathi Nadarasa
7 Ingrid-Johanne Nettum
8 Aike Peter Rots
9 Ingunn Emdal
10 Helge Stokke
11 Svanhild Batta Torheim
12 Andreas Andestad
13 Urd Andestad