Sabina Syed (28)

4. kandidat, Miljø- og avfallsrådgiver i Multiconsult

Sabina bor på Flaen på Kalbakken. Hun er opprinnelig fra Gøteborg, men har bodd i Oslo siden februar 2013.

Til daglig jobber Sabina som miljø- og avfallsrådgiver i Multiconsult. Hun er utdannet miljøøkonom fra Gøteborgs universitet.

Sabina har vært aktiv i den grønne bevegelsen i snart 10 år. Som politiker ønsker hun å jobbe for jevne ut forskjellene i samfunnet, ikke minst mellom Oslo Øst og Oslo Vest, i tillegg til å bane veien for et klimanøytralt samfunn, som også sikrer gode leveområder for insekter, planter og dyr.

Sabina er også 6. kandidat for Miljøpartiet De Grønne til Oslo bystyre.