Nyheter

Kategori: Politikk

Miljøpartiet De Grønne

Ungdom, mangfold og integrering

Groruddalen har et stort mangfold og den høyeste andelen ikke-vestlige innvandrere med bakgrunn fra ca. 170 forskjellige land. Dalen har fått et ufortjent rykte som ...

Miljøpartiet De Grønne

Vil bevare ungdomsklubbene i nærmiljøene

Etter forslag fra Miljøpartiet De Grønne er Fyrhuset musikkverksted foreløpig sikret fra å bli samlokalisert med Ammerudklubben.

I møte i Grorud bydelsutva...

Vil begrense tungtrafikken fra Huken

Miljøpartiet De Grønne (MDG) arbeider for at Huken pukk- og asfaltverk på Grorud skal legges ned så raskt som mulig. I mellomtiden er det akutt behov for reduksjon...

Bevar oslomarka og skogen på Ravnkollen

Det viktigste først: Miljøpartiet De Grønne går til valg på å bevare oslomarka som natur- og friluftslivsområde og vi vil aldri forhandle bort Marka i et eventu...

Miljøpartiet De Grønne

Valgprogram for Groruddalen

Miljøpartiet De Grønnes Groruddalsprogram 2015-2019

Dette er et felles valgprogram for groruddalsbydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner. Programmet er et s...

Miljøpartiet De Grønne

Grønn eldreomsorg eller stå med kofferten klar?

Carl I. Hagen (Frp) forteller om sine planer og visjoner i Akers Avis Groruddalen 15.april. Hans drøm er privatisering av hele eldreomsorgen i Oslo. Hagen mener at vi...

Miljøpartiet De Grønne

Ønsker å pusse opp Fyrhuset

I møte i Grorud bydelsutvalg 26. mars fremmet Miljøpartiet De Grønne forslag om utbedring av forholdene ved Fyrhuset musikkveksted. I forslag ber bydelsutvalget «b...

Miljøpartiet De Grønne

Forsvar arbeidsmiljøloven

Miljøpartiet De Grønne sier nei til de borgerlige partienes forslag om økt adgang til midlertidige ansettelser og helgearbeid.

...
Miljøpartiet De Grønne

De Grønne med nytt Osloprogram

Miljøpartiet De Grønne har vedtatt et nytt bystyrevalgprogram for Oslo for valgperioden 2015-2019. Partiet ønsker å styrke bydelens handlingsrom, begrense tungtraf...

Miljøpartiet De Grønne

De Grønne sier nei til bussdepot i Ulvenskogen

I dag er Ulven-området et av Norges mest trafikkerte områder med store problemer knyttet til luftforurensning. Økt busstrafikk i området vil bare forsterke dette. ...