Grorud bydelsutvalg

Bydelsutvalget (BU) er øverste politiske organ i bydelen vår. De saksspesifikke arbeidsutvalgene forbehandler sakene før de behandles endelig av BU. Miljøpartiet De Grønne har representanter i alle de tre saksspesifikke arbeidsutvalgene.

Siden 2015 har Miljøpartiet De Grønne hatt et medlem i Bydelsutvalget (BU) i bydel Grorud.  Bydelsutvalget i Grorud er på mange måter tilsvarende et kommunestyre i mindre kommuner, bare at bydelsutvalget har mer begrenset makt da en del beslutninger som angår bydelen gjøres i bystyret.

 

Her finner du en oversikt over partiets folkevalgte representanter i bydelen for perioden 2019-2023.

 

Bydelsutvalget (BU)

Odd-Arne Eriksen, BU-medlem

Telefon: 940 30 488

Epost: oarneer@online.no

 

Arbeidsutvalg for byutvikling- og miljø (ABM)

Kristian Batta Torheim, medlem av utvalget

Telefon: 482 18 156

Epost: battaheim@gmail.com

 

Arbeidsutvalg for helse- og sosial (AHS)

Odd-Arne Eriksen, medlem av utvalget

Telefon: 940 30 488

Epost: oarneer@online.no

 

Arbeidsutvalg for mangfold, oppvekst og kultur (AMOK)

Kjetil Strømme Jørve, medlem av utvalget

Telefon: 924 99 384

Epost: kjetil.jorve@gmail.com

_____________________________________________________

Miljøpartiet De Grønne har også en representant fra Grorud i Oslo Bystyre:

Sabina Syed

Medlem av bystyre

Medlem av Finansutvalget

Telefon: 917 83 559

Epost: sabina.syed@oslobystyre.no