Bydelsutvalget, komiteer og utvalg

Bydelsutvalget (BU) er øverste politiske organ i bydelen vår. Komiteene forbehandler sakene før de behandles endelig av BU. Miljøpartiet De Grønne har representanter i byutviklings- og miljøkomiteen, helse- og sosialkomiteen og mangfolds-, oppvekst- og kulturkomiteen i bydel Grorud.

Siden 2015 har Miljøpartiet De Grønne hatt et medlem i Bydelsutvalget (BU) i bydel Grorud.  Bydelsutvalget i Grorud er på mange måter tilsvarende et kommunestyre i mindre kommuner, bare at bydelsutvalget har mer begrenset makt da en del beslutninger som angår bydelen gjøres i bystyret.

 

Her finner du en oversikt over partiets folkevalgte representanter i bydelen for perioden 2015-2019.

 

Bydelsutvalget (BU)

Jon Julius Sandal, BU-medlem

Telefon: 452 08 928

Epost: jj.sandal@heimskringla.no

Ingrid-Johanne Nettum, 1. vara

Telefon: 930 97 332

Epost: ij@nettum.org

 

Byutviklings- og miljøkomiteen

Ingrid-Johanne Nettum, komitémedlem

Telefon: 930 97 332

Epost: ij@nettum.org

 

Helse- og sosialkomiteen

Ingrid Marie Mikelsen, Nestleder

Telefon: 486 40 485

Epost: imikelsen@hotmail.com

 

Mangfolds-, oppvekst- og kulturkomiteen

Jon Julius Sandal, Nestleder

Telefon: 452 08 928

Epost: jj.sandal@heimskringla.no

 

Grorud ungdomsråd

Karense Foslien, observatør

Telefon: 400 48 599

Epost: Karense_foslien@hotmail.com

 

Tilsynsutvalg for Rødtvet og Ammerudlunden sykehjem

Urd Andestad, medlem

Telefon: 959 76 269

Epost: urd@andestad.no