Lokallaget

Miljøpartiet De Grønne Grorud er lokallaget i Bydel Grorud, og en del av fylkeslaget Oslo MDG.

Lokallaget ble stiftet i 2014. I Kommunevalget 2019 fikk vi en oppslutning på 6,9% og har i dag representanter i bydelsutvalget, byutviklings- og miljøkomiteen, helse- og sosialkomiteen og mangfolds-, oppvekst- og kulturkomiteen.

Lokallaget ledes av et styre. Styrets leder er Eirik Johannessen. Styret tar seg av medlemskontakt, aktiviteter og arrangementer samt koordinerer valgkamp, styrer økonomi og kommunikasjon samt gir innspill til BU-gruppa.

Utformingen og gjennomføringen av lokalpolitikken gjøres i hovedsak av lokallagets representanter i bydelens politiske organer, i vår BU-gruppe.