Styret

Fotocredit: Kristian Batta Torheim

Styremøtene i 2020 vil være følgende datoer kl. 19.30-21.00:

Styremøte #1 – mandag 3. februar
Styremøte #2 – mandag 9. mars
Styremøte #3 – mandag 20. april
Styremøte #4 – mandag 4. mai
Styremøte #5 – mandag 8. juni
Styremøte #6 – mandag 14. september
Styremøte #7 – mandag 2. november
Styremøte #8 – mandag 7. desember

Alle medlemmer i MDG er varmt velkomne til styremøtene. Send en epost til grorud@mdg.no dersom du ønsker å delta på et styremøte.

Styret i Grorud MDG 2019

  • Leder: Ingunn Emdal
  • Nestleder/kasserer: Helge Stokke
  • Styremedlem: Odd-Arne Eriksen
  • Styremedlem: Astrid Ihle
  • Styremedlem: Kristian Egil Batta Torheim
  • Styremedlem: Sabina Syed
  • Styremedlem: Aike P. Rots
  • Varamedlem: Mark Teeuwen
  • Varamedlem: Kjetil Jørve