Styret

Fotocredit: Bell Batta Torheim

Styret i Grorud MDG 2018

  • Leder: Sabina Syed
  • Nestleder: Odd-Arne Eriksen
  • Kasserer: Ingrid Marie Mikelsen
  • Styremedlem: Astrid Ihle
  • Styremedlem: Kristian Egil Batta Torheim
  • Varamedlem: Ingrid-Johanne Nettum
  • Varamedlem: Aike P. Rots