Styret

Alle medlemmer i MDG er varmt velkomne til de kombinerte medlems- og styremøtene. Send en epost til grorud@mdg.no dersom du ønsker å delta på et møte.

Styret i Grorud MDG 2023

  • Leder: Eirik Johannessen
  • Nestleder/kasserer: Ingunn Emdal
  • Styremedlem: Anders Christiansen Sørby
  • Styremedlem: Ane Emilie Sangnes
  • Styremedlem: Erik Wegge Bergvik
  • Styremedlem: Frøydis Strømme Jørve
  • Varamedlem: Pia Wirum
  • Varamedlem: Kristian Egil Batta Torheim