Styret

Fotocredit: Person på nominsjonsmøtet

Styremøtene i 2022 vil være følgende datoer kl. 19.30-21.00:

Styremøte #1 – mandag 1. februar
Styremøte #2 – mandag 7. mars
Styremøte #3 – mandag 2. mai
Styremøte #4 – mandag 6. juni
Styremøte #5 – mandag 12. september
Styremøte #6 – mandag 31. oktober
Styremøte #7 – mandag 5. desember

Alle medlemmer i MDG er varmt velkomne til styremøtene. Send en epost til grorud@mdg.no dersom du ønsker å delta på et styremøte.

Styret i Grorud MDG 2022

  • Leder: Eirik Johannessen
  • Nestleder/kasserer: Ingunn Emdal
  • Styremedlem: Odd-Arne Eriksen
  • Styremedlem: Ane Emilie Sangnes
  • Styremedlem: Kristian Egil Batta Torheim
  • Styremedlem: Sabina Syed
  • Styremedlem: Erik Wegge Bergvik
  • Varamedlem: Audun Loraas