Politikk

Her finner du en oversikt over Miljøpartiet De Grønnes politikk på bydels-, fylkes- og nasjonalt nivå.

 

VALGPROGRAM FOR GRORUDDALEN MDG 2023-2027

Dette er et felles valgprogram for groruddalsbydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner. Programmet er et supplement av Miljøpartiet De Grønnes valgprogram for Oslo (se link lenger ned). Groruddalsprogrammet er et helhetlig valgprogram for Oslo med tydelig Groruddalsprofil og konkrete miljøtiltak for Groruddalen som bør leses i sammenheng med dette dokumentet. Du kan laste ned programmet som pdf her.

Du kan også lese litt om lokale saker for bydel Grorud i en pdf her.

VALGPROGRAM FOR OSLO MDG 2023-2027

Her finner du Oslo MDGs valgprogram for perioden 2019-2023.

VALGPROGRAM FOR MDG PÅ STORTINGET 2021-2025

Her finner du valgprogrammet for Miljøpartiet De Grønne for Stortingsperioden 2021-2025.

 

 

 

Oslo MDGs kjernesaker i mandatperioden:

  • Oslo skal være en nullutslippsby i 2030, uten helsefarlig luft. Byen skal styres etter et klimabudsjett med konkrete og forpliktende tiltak for å nå målet.
  • Vi skal skape verdens beste fotgjengerby. Vi vil øke antall kollektivavganger og redusere prisene og bygge 100 km med ny sykkelvei i løpet av perioden.
  • Markagrensa ligger fast. Naturen og det biologiske mangfoldet i Oslomarka, Oslofjorden og grøntområdene i byene skal ikke bare bevares, men gjenopprettes og styrkes.
  • Byutviklingen skal skje på innbyggernes premisser, ikke utbyggernes. Vi vil ha sterk kommunal styring, god innbyggermedvirkning og støtte opp om lokale initiativ.
  • Oslo skal etablere en tredje boligsektor, et tilbud med rimeligere boliger og alternative boformer over hele byen.
  • Leken skal tilbake i første klasse, og vi vil gå imot heldagsskolen. Grunnskolen skal ha mindre testing, mindre lekser og mer aktivitet og kreativ læring.
  • Vi skal legge til rette for bedrifter og gründere som fremmer det grønne skiftet.
  • Vi skal redusere reklametrykket i byen for å begrense skjønnhets- og forbrukspress, og innføre reklamefrie soner rundt barnehager og skoler.
  • Oslo skal være en mangfoldig kulturhovedstad, med flere og bedre kulturtilbud over hele byen.