Politikk

Fotocredit: Håkon Benjaminsen

Her finner du en oversikt over Miljøpartiet De Grønnes politikk på bydels-, fylkes- og nasjonalnivå.

 

Stortingsprogram 2017-2021

Her finner du valgprogrammet for Miljøpartiet De Grønne for Stortingsperioden 2017-2021.

 

Valgprogram for Groruddalen 2015-2019

Dette er et felles valgprogram for groruddalsbydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner. Programmet er et supplement og en kortversjonen av Miljøpartiet De Grønnes valgprogram for Oslo. Osloprogrammet er et helhetlig valgprogram for Oslo med tydelig Groruddalsprofil og konkrete miljøtiltak for Groruddalen som bør leses i sammenheng med dette dokumentet. Du kan lese programmet her.

 

Valgprogram for Oslo 2015-2019

Her finner du Oslo MDGs valgprogram for perioden 2015-2019:
Bokmål
Nynorsk

Oslo MDGs kjernesaker i mandatperioden:

  • Vi vil innføre en samferdselpolitikk som virkelig prioriterer. Vi vil redusere bilenes plass i byen og gi mer plass til syklister, gående og kollektivreisende.
  • Vi vil ha Oslo sentrum innenfor Ring 1 fri for privatbiler innen 2017, som del av en langsiktig plan for å kraftig begrense biltrafikk i Oslo.
  • Vi vil gjøre Oslolufta ren, gjennom både umiddelbare og langsiktige tiltak mot forurensing fra bl.a. biltrafikk og vedovner.
  • Vi vil bevare Marka som natur- og friluftslivområde. Vi vil aldri forhandle bort Marka, og går inn for å etablere nasjonalpark i Østmarka og gjøre Lillomarka til naturreservat.
  • Vi vil beholde de grønne lungene.
  • Vi vil gjøre det lettere å påvirke eget nærmiljø gjennom politisk engasjement, blant annet ved å gi bydelene større økonomisk handlingsrom og mer makt.
  • Vi vil gjøre Oslo til en aktiv kulturhovedstad, og også skape bedre og flere lokale kulturtilbud over hele byen.
  • Vi vil sørge for at alle barn og unge får gå i barnehager og på skoler i eget nærmiljø og med tilstrekkelig antall pedagoger.