Miljøpartiet De Grønne (MDG) arbeider for at Huken pukk- og asfaltverk på Grorud skal legges ned så raskt som mulig. I mellomtiden er det akutt behov for reduksjon og regulering av tungtrafikken i lokalmiljøet på Ammerud og Grorud. Driften av Huken pukk- og asfaltverk representerer en forringelse av Marka og skaper store miljøproblemer i området Ammerud, Grorud, Romsås. Det dreier seg om alt fra tungtrafikk på skoleveier til utslipp av steinstøv i Alnavassdraget. Grorud MDG

Opps, fant ikke skjemaet.