Fotocredit:

Folkemøte for nedgradering av Trondheimsveien

Velkommen til folkemøte for nedgradering av Trondheimsveien, 4. mai fra klokken 19, i Grorud samfunnshus. Faglige innlegg og politisk diskusjon!

20. april 2017

Nedgradering av Trondheimsveien har vært skrivebordplaner i en årrekke. Bedre framkommelighet for gående, syklende og kollektiv vil redusere støy og luftforurensing fra dagens trafikkerte vei. Hvordan kan riksvei 4 gå fra statlig gjennomfartsåre til å bli kommunal miljøgate? Hva hindrer nedgraderinga fra å bli realisert i nær framtid?

Nå inviterer en rekke lokalpolitiske aktører til folkemøte med diskusjon og info om planene og veien videre: https://www.facebook.com/events/932311613576544/

Foreløpig program:

Åpningsinnlegg ved Lan Marie Nguyen Berg, samferdelsbyråd (MDG), Oslo

Innledere:
Einar Lillebye, professor, fakultet for landskap og samfunn, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Turid Stubø Johnsen, avdelingsdirektør, Strategi-, veg og transportavdelingen, Statens vegvesen Region øst
Trine Holand, områdeleder for Nordøst og Iver Wien, trafikkplanlegger, Ruter

Paneldeltakere:
Kari Elisabeth Kaski (SV)
Andreas Halse (Ap)
Einar Dørum (Venstre)
Daniel Rees (MDG)
Ben Borgen (Rødt)

Arrangører: Lokallag i Bjerke, Grorud og Stovner til Miljøpartiet de Grønne, Sosialistisk Venstreparti, Venstre, Rødt og Arbeiderpartiet.