Astrid Ihle (52)

2. kandidat, Lærer på Rudolf Steinerskolen

Astrid bor på Ammerud. Hun er født på Grorud, vokste opp i Nederland og flyttet tilbake for 20 år siden. Astrid jobber som lærer på Rudolf Steinerskolen i Lørenskog og er utdannet psykolog og steinerpedagog. Astrid har vært aktiv i Grorud MDG i fire år og er opptatt av barns oppvekst og oppdragelse til verdensborgere, å skape et positivt miljøengasjement og kulturelt mangfold.