Kristian Egil Batta Torheim (44)

3. kandidat, Daglig leder hos Digital Impuls Oslo AS

Kristian bor på Sandås på Rødtvet. Han er opprinnelig fra Tromsø, og har bodd i Oslo siden januar 1999.

Til daglig jobber Kristian som daglig leder i Digital Impuls. Han er utdannet filosof fra Universitetet i Oslo.

Kristian har vært aktiv i miljørørsla siden begynnelsen av nittitallet. Engasjementet startet lokalt i Tromsø med tilrettelegging for miljøvennlig transport. Over flere år jobbet han nasjonalt med arealkonflikter mellom reindriftsinteresser og militære øvingsfelt – et arbeid som førte han til hovedstaden. Nå brenner Kristian for å jobbe fram miljøvennlige måter å reise på kryss og tvers i Groruddalen på, åpne opp bekkefarer for å skape grønne og blå lunger, og å bygge ned forskjellene mellom øst og vest i Oslo.