Odd Arne Eriksen (49)

1. kandidat, Rådgiver hos LINK Oslo

Odd-Arne kjenner bydelen og Groruddalen godt. Han er oppvokst på Haugenstua og Grorud, og bor nå på Kalbakken.
Engasjert og aktiv med verv i borettslaget, og erfaring fra verv som hovedverneombud.

Bred arbeidserfaring fra privat næringsliv og offentlig sektor. Utdannelse innen prosjekt og kommunikasjon, og arbeidserfaring fra salg innen transportbransjen, og som strategi- og kommunikasjonsrådgiver. Jobber for tiden som rådgiver i en frivillig- og ideell organisasjon innen psykisk helse i  Oslo.

Politisk aktiv som styremedlem i Grorud MDG siden 2015. Som lokalpolitiker for innbyggerne i bydelen vil Odd-Arne blant annet jobbe for bærekraftige arbeidsplasser, mer miljøvennlig transport, og jobbmuligheter for ungdom. God helse og livskvalitet for alle med mindre forurensing, trafikk og støy. Bidra til at Grorud fortsetter å være en trygg og inkluderende bydel med gode skoler, helse-, fritids- og aktivitetstilbud. Samt sørge for at bydelen gjør sitt for å redusere sine utslipp i tråd med klima- og miljømålene til Oslo kommune m.m