Fotocredit: Facebooksiden Trygg skolevei på Ammerud

Bedre skoleveg på Ammerud

Leserinnlegg publisert i  Akers Avis Groruddalen den 15. mars 2019:

15. mars 2019

Grorud MDG støtter helhjertet Aksjonsgruppa Trygg skoleveg på Ammerud sin innsats for bedre skoleveger på Ammerud. Barn skal trygt kunne sykle og gå til barnehage og skole- året rundt. Det er viktig både lokalmiljøet, folkehelsa og for barns utvikling. Nå skal bystyret ved Samferdsel- og miljøkomiteen på befaring.

Vi oppfordrer komiteen til å gjøre en grundig sjekk langs flere veger på Ammerud for å kunne iverksette riktige og helhetlige tiltak i området. God og kontinuerlig brøyting om vinteren er avgjørende. Men, flere av vegene på Ammerud har forskjellig eierstruktur. Da har folk i området erfart at ansvaret for brøyting og vedlikehold pulveriseres. Samtidig har det de siste 10 årene vokst fram mange nye boliger på Ammerud. Trafikkbildet er blitt større og mer komplekst, uten at dette har medført vesentlige infrastrukturendringer. Utbygging av boliger har i samme tid gitt økt slitasje på det lokale vegnettet.

Bymiljøetaten har etter en rekke medieoppslag den siste tiden satt i gang flere strakstiltak. Det er positivt at behovene i området blir sett og at det settes i gang strakstiltak. Tiltakene må imidlertid være del av en større helhet. Det vil også være behov for å forankre enkelte tiltak godt i lokalmiljøet før de settes i gang.

For eksempel gjelder dette regulering av parkering og fjerning av gateparkering. Slik som situasjonen er nå, vil parkeringsregulering medføre at biler forsvinner ett sted, for så å dukke opp i en endra trangere veg lenger unna. Dette er ikke tilfredsstillende hverken for skolebarna, deres foreldre eller de som trenger parkering til bilen sin.

Grorud MDG mener at fartsreduserende tiltak er veldig viktig. Det samme er etablering av fortau på de mest trafikkerte vegene  og bedre sikring av vegkryss, hvor skolebarna ferdes. Tiltak som Barnetråkk og Hjertesone kan hjelpe til med å målrette tiltakene i området, med barna som medspillere.

Vi vil ha en nærmiljøpolitikk som gir folk mulighet til å ta gode veivalg- at foreldre føler seg sikre på at de kan sende barna trygt til fots til skolen. Foreldre og andre beboere i området må betraktes som en del av løsningen, ikke en del av problemet.

Vår oppfordring til Samferdselskomiteen er: lytt til Aksjonsgruppa og lokalbefolkningen og finn de rette tiltakene for å sikre barn en trygg og god skoleveg.

 

Sabina Syed

Leder Grorud MDG og 6. kandidat til Oslo MDG sin bystyreliste

 

Odd-Arne Eriksen

Nestleder Grorud MDG og 1. kandidat Grorud MDG sin bydelsliste