Bemanningsnormen for barnehagene skal også gjelde ved sykdom

Jon Julius Sandal
Jon Julius SandalI møte i Mangfold-, oppvekst- og kulturkomiteen 11. september fikk komiteen presentert skyhøye tall for sykefravær i bydelens barnehager. For å få fram det store bildet tok Grorud MDG kontakt med tillitsvalgte som fortalte at det i enkelte barnehager kan det gå opp til 16 sykedager før det settes inn vikar ved sykdom og at dette er en medvirkende årsak til det høye sykefraværet. Vårt folkevalgte medlem av Grorud Bydelsutvalg (BU) og bydelslagsleder for Grorud MDG Jon Julius Sandal aksepterer ikke rovdrift på kommunens ansatte.

I møte i Mangfold-, oppvekst- og kulturkomiteen 11. september fikk komiteen presentert skyhøye tall for sykefravær i bydelens barnehager. For å få fram det store bildet tok Grorud MDG kontakt med tillitsvalgte som fortalte at det i enkelte barnehager kan det gå opp til 16 sykedager før det settes inn vikar ved sykdom og at dette er en medvirkende årsak til det høye sykefraværet. Vårt folkevalgte medlem av Grorud Bydelsutvalg (BU) og bydelslagsleder for Grorud MDG Jon Julius Sandal aksepterer ikke rovdrift på kommunens ansatte.

– Folk skal ikke behøve å bli syke av å gå på jobb. Dette sa jeg klart i fra om på komitemøtet i går og fikk med meg flertallet på å synliggjøre vikarbudsjettet, sier Jon Julius Sandal.

Miljøpartiet de Grønne mener at bemanningsnormen skal gjelde, også ved sykdom, og at det skal settes inn vikar ved sykdom fra første fraværsdag.

Les mer i Akers Avis Groruddalen 12. September 2014.