De Grønne med nytt Osloprogram

Miljøpartiet De Grønne har vedtatt et nytt bystyrevalgprogram for Oslo for valgperioden 2015-2019. Partiet ønsker å styrke bydelens handlingsrom, begrense tungtrafikken i Groruddalen og styrke kollektivtilbudet.

Kjempet for Groruddalen: Finn Dyrkorn (Stovner), Eline Solum Gran (Alna), Jon Julius Sandal (Grorud), ordførerkandidat Shoiab Sultan, førstekandidat Lan Marie Nguyen Berg, Kristoffer Robin Haug (Bjerke), bystyrerepresentant Harald Nissen, Ingrid-Johanne Nettum (Grorud) og Demmelash Mengistu (Bjerke).
Kjempet for Groruddalen: Finn Dyrkorn (Stovner), Eline Solum Gran (Alna), Jon Julius Sandal (Grorud), ordførerkandidat Shoiab Sultan, førstekandidat Lan Marie Nguyen Berg, Kristoffer Robin Haug (Bjerke), bystyrerepresentant Harald Nissen, Ingrid-Johanne Nettum (Grorud) og Demmelash Mengistu (Bjerke).

– Dette er et program med en tydelig sosial og lokal profil. Vi har en ambisjon om å være best på byutvikling, og jeg er stolt over å kunne gå til valg på et program som setter så klare og ambisiøse klima- og miljømål for hovedstaden, sier nyvalgt leder i Oslo MDG, Torkil Vederhus.

Han får støtte av bystyrekandidat Jon Julius Sandal fra Ammerud som fremhever partiets nei til boligbygging i marka, lokk over deler av E6, t-bane til A-hus og styrking av kollektivtilbudet i Groruddalen med flere tverrgående ruter i dalen. På dager hvor det er varslet høy luftforurensing vil partiet forby bruk av dieselbiler innenfor hele Oslo.

– Programmet har en tydelig Groruddalsprofil med konkrete miljøtiltak for Groruddalen. De Grønne vil blant annet ta vare på naturmangfoldet langs Alnaelva og ruste opp bunnen av Groruddalen med moderne miljøvennlig boligbebyggelse. Vi vil redusere bil- og tungtrafikken i dalen ved å bygge ut kollektivtilbudet, begrense tungtrafikken fra Huken pukkverk og gjøre Trondheimsveien til en miljøgate, sier Jon Julius Sandal til Akers Avis Groruddalen.

Les nettsak i Akers Avis Groruddalen.

De Grønne vil styrke bydelenes fagsentre, sikre bemanningsnormen for barnehagene og øke pedagogtettheten, samt sikre et mangfoldig kulturtilbud for barn og unge, etablere bydelsnære kulturmøteplasser
og sikre lokale ungdomsklubber. Partiet vil styrke bydelene og legger vekt på levende lokalsamfunn og inkluderende tiltak i nærmiljøet.

– Miljøpartiet De Grønne mener at livskvalitet er målet for et godt samfunn. Dette er derfor et program med en klar sosial profil, som vil bekjempe fattigdom, psykiske lidelser og som tar integreringsutfordringene på alvor. Vi vil gi bydelene et større handlingsrom for å sikre grunnleggende velferdstjenester, helse og en verdig eldreomsorg, sier Jon Julius Sandal.

– De Grønne stiller med et helhetlig og godt program på alle områder, for hele byen og som vi med stolthet også kan kalle for Groruddalsprogram, sier Jon Julius Sandal.

Programmet vil bli lagt ut i sin helhet på oslo.mdg.no i løpet av de nærmeste dagene.

Faksimile fra Akers Avis Groruddalen 27. februar 2015.
Faksimile fra Akers Avis Groruddalen 27. februar 2015.

Fra bystyrevalgprogrammet.

 • Styrke bydelenes handlingsrom, både politisk og økonomisk for å sikre grunnleggende velferdstjenester.
 • Sikre markagrensa og Ravnkollen mot utbygging.
 • Begrense tungtrafikken fra Huken pukkverk gjennom bomiljøene på Ammerud og Grorud
 • Bevare og oppgradere sammenhengende grøntdrag som er viktige for dyr og biologisk mangfold, som Alnaelva og Ulven byskog.
 • Ta vare på naturmangfoldet langs Alnaelva med sammenhengende grøntdrag gjennom hele Groruddalen og i størst mulig grad få samtlige bekker og andre vassdrag opp i dagen.
 • Ruste opp bunnen av Groruddalen med moderne miljøvennlig boligbebyggelse.
 • Oppgradere Trondheimsveien til miljøgate.
 • Etablere nasjonalpark i Østmarka og utrede muligheten for Lillomarka som naturreservat.
 • Forlenge T­banelinje 2 fra Ellingsrudåsen til Ahus og på litt lengre sikt videre til Lillestrøm.
 • Bygge den påtenkte tverrgående t­banelinjen mellom Økern og Furuset.
 • Styrke kollektivtilbudet i Groruddalen med flere tverrgående ruter i dalen.
 • Ha flere kvelds­ og nattruter på t­banen.
 • Utvide det nattlige kollektivtilbudet.
 • Opprettholde samtlige folkebibliotekfilialer i Oslo.
 • Realisere flerbrukshallen på Grorud.
 • Sikre videreføring av støtte til gratis­ og rusfrie kulturfestivaler som for eksempel Granittrock og Melafestivalen.
 • Videreføre Groruddalssatsinga, Tøyensatsinga og satsinga for Oslo­Sør i nært samarbeid med bydelene.
 • Realisere kino i Groruddalen.
 • Legge til rette for utvikling av nye møteplasser, parkområder og lokale torg der folk bor.
 • Pålegge Hafslunds fjernvarmeanlegg på Haraldsrud en reduksjon av NOX utslipp og svevestøv.
 • Bygge grønne lokk over deler av E6 for å for å redusere forurensing og støy og for å gi mer grøntareal og mulighet for boligbygging langs og over E6.
 • Gjenåpne Aker sykehus som lokalsykehus for Groruddalen.