De Grønne sier nei til bussdepot i Ulvenskogen

Kirkevergen ønsker å leie ut Persveien 25 som bussdepot i 50 år. Miljøpartiet De Grønne sier nei.

De Grønne på befaring i Ulvenskogen. (Foto: Finn Dyrkorn)
De Grønne på befaring i Ulvenskogen. (Foto: Finn Dyrkorn)

I dag er Ulven-området et av Norges mest trafikkerte områder med store problemer knyttet til luftforurensning. Økt busstrafikk i området vil bare forsterke dette. De grønne mener at det å plassere en bussdepot i hjertet av Hovinbyen, før byen er bygget, vil få store innvirkninger på livskvalitet for hele området.

– Det må være en grønn kortslutning et sted når Oslo kommune på den ene siden lanserer sine fremtidsplaner rundt Hovinbyen og samtidig har satt i gang en omregulering av grøntdraget i Persveien 25 til asfaltørken, sier bystyrerepresentant Harald Nissen til Akers Avis Groruddalen.

Les mer i Akers Avis Groruddalen.

Ulven byskog kan bli det grønne navet til den nye Hovinbyen. Den nye bydelen skal romme 27.000 nye boliger og behovet for grøntarealer er svært stort. I flere av planforslagene for den fremtidige Hovinbyen er grøntområdet foreslått utvidet, bl.a. med et koblingspunkt for sykkel og gange.

Områdets biologiske mangfold er ikke kartlagt, men Bjørn Winter fra Naturhistorisk museum forteller at her finnes det både rev med hi og unger, grevling og trekkfugler og det er observert hare og hønsehauk i den lille byskogen.

– Å asfaltere et slikt område med de ødeleggelser det vil medføre for det biologiske mangfoldet er ikke til å begripe. Det siste vi trenger i Groruddalen er mer asfalt. Det kan ikke være slik at det skal være kirkevergen som driver byutvikling i Oslo, sier leder i Grorud MDG Jon Julius Sandal til Akers Avis Groruddalen.

Les mer i Akers Avis Groruddalen.

Kirken og området rundt representer også viktig lokalhistorie med funn fra steinalder, vikingtid og pilegrimsleden som går rett igjennom området. De Grønne derfor sjokkert over kirkevergens ønske om å asfaltere hele området.

– Et område av stor kulturhistorisk verdi vil gå tapt, sier Jon Julius Sandal.