Forsvar arbeidsmiljøloven

Miljøpartiet De Grønne sier nei til de borgerlige partienes forslag om økt adgang til midlertidige ansettelser og helgearbeid.

Jon Julius Sandal
Jon Julius Sandal. Foto: CF-Wesenberg

Miljøpartiet De Grønne ønsker å skape et samfunn der livskvalitet, trygghet og trivsel står i sentrum. Vi ønsker fri på søndager, kortere arbeidstid og trygge rammer. De borgerlige partiene Høyre, Frp og Venstre ønsker endringer i arbeidsmiljøloven som risikerer mer arbeidstid for den enkelte, økt utrygghet i hverdagen og som undergraver opparbeidede rettigheter.

Miljøpartiet De Grønne støtter et sterkt stillingsvern og klare regler som hindrer utnyttelse og sosial dumping. Dette mener vi er viktige kvaliteter ved norsk arbeidsliv. Vi har blant annet programfestet videreføring av lovens bestemmelser om midlertidige ansettelser, vikarbruk og deltidskontrakter. De Grønne sier nei til økt tilgang på midlertidige ansettelser, helgearbeid og sosial dumping.

 Jon Julius Sandal, bystyrekandidat for Miljøpartiet De Grønne

Innlegget sto første gang på trykk i Akers Avis Groruddalen 13. februar 2015 og senere i bladet Utdanning 6. mars 2015.