Grønn eldreomsorg eller stå med kofferten klar?

Carl I. Hagen (Frp) forteller om sine planer og visjoner i Akers Avis Groruddalen 15.april. Hans drøm er privatisering av hele eldreomsorgen i Oslo. Hagen mener at vi skal kunne velge sykehjem som vi velger hotell eller shopper i butikken, der pårørende skal kunne true med å flytte mor om sykehjemmet ikke tilfredsstiller den enkeltes krav. I følge Hagen er det markedet som skal gjøre eldreomsorgen bedre.

Jon Julius Sandal
Jon Julius Sandal. Foto: CF-WesenbergBell BattaTorheim Bell BattaTorheim. Foto: Privat

Miljøpartiet De Grønne (MDG) deler Hagens ønske om en bedre eldreomsorg. Men er pleietrengende eldre like mobile som en hvilken som helst annen vare som omsettes i markedet? Hagens drøm virker å være en ideologisk blindgate.

For oss er det vanskelig å se for seg eldre med kofferten pakket klar for å bytte til nytt sykehjem om omsorgen ikke er god nok. Miljøpartiet De Grønne ønsker at eldre pasienter, så langt det er mulig, skal slippe å måtte bytte sykehjem eller avdeling.

Miljøpartiet De Grønne mener at det er langt viktigere å ha fokus på innholdet og kvaliteten i tilbudet. Privatisering kan aldri være et mål i seg selv. Vi ønsker god kommunal eldreomsorg og på sikt avvikle kommersiell drift av kommunale helse- og sosialtjenester. Der det er aktuelt vil De Grønne prioritere ideelle aktører framfor kommersielle i anbudsrunder for kommunale helse- og sosialtjenester. Konkurranseutsetting har skapt et høyt press for å redusere utgiftene til lønnsmidler. Dette mener vi kan gi dårligere vilkår for ansatte, brukere og pasienter.

Omsorgs- og helsetilbudet i Oslo har store utfordringer. I dag er det stor mangel på utdannet helsepersonell. Derfor vil De Grønne styrke rekrutteringen til sykepleierutdanningen og øke antallet faglærte i eldreomsorgen og hjemmetjenesten. Et hovedmål er at flest mulig skal få økt opplevelse av livskvalitet. Det viktigste for å oppnå dette er å styrke bydelens økonomiske og politiske handlingsrom, slik bydelene kan ivareta sine velferdsoppgaver på en god måte. Innenfor eldreomsorgen vil vi blant annet arbeide for at det legges bedre til rette for å bo hjemme så lenge som mulig for de som ønsker det. Vi vil styrke hjemmetjenesten og sosiale tiltak som videreutvikling av Den kulturelle spaserstokken, samt tiltak som oppfordrer til fysisk aktivitet, blant annet 60+ som gir mange eldre anledning til å delta i aktiv trim.

I vårt perspektiv går det en grønn tråd gjennom alle velferdstjenestene hvor et godt psykososialt miljø, møte mellom generasjoner, frisk luft og nærhet til natur og dyr står sentralt. Selvfølgelig bør det også være slik at alle sykehjem bør tilby sunn, økologisk og appetittvekkende mat der måltidene gjøres til et hyggelig samlingspunkt for beboere og ansatte.

Jon Julius Sandal, bystyrekandidat og 1.kandidat for Miljøpartiet De Grønne til Grorud bydelsutvalg
og Bell Batta Torheim, nestleder i Grorud MDG

Innlegget sto først på trykk i Akers Avis Groruddalen 24. april 2015.