Grorud bydelsutvalg sier nei til tiggeforbud

I møte i Grorud bydelsutvalg 18.9.2014 fremmet flertallet av MDG, SV, Rødt og AP et felles forslag mot bystyreflertallets høringsforslag om forbud mot tigging.

Flertallet i Grorud bydelsutvalg mener at sosial nød ikke kan møtes med straff og støttet derfor ingen av de fremlagte forslagene fra byrådet. Bydelsutvalget mener videre at lovverket regulerer allerede intensjonen forslagene ønsker å oppnå.

Bydelsutvalget mener at dagens lovverk allerede regulerer kriminell adferd, menneskehandel, overnatting på parker og forsøpling av offentlig rom og at forbud, selv om det er geografisk avgrenset, vil først og fremst begrense fattige menneskers muligheter til å skaffe seg penger på lovlig vis.

Grorud bydelsutvalg ønsker at Oslo skal være en raus og inkluderende by med et stort hjerte. Istedenfor tiggeforbud ønsker bydelsutvalget at kommunen legger til rett for tiltak som kan bedre livssituasjonen til den aktuelle gruppen mennesker.