Fotocredit:

Groruddalens valgprogram 2019-2023 er her!

Groruddalen er vårt fantastiske hjem, nær marka og med et mangfold av mennesker. Miljøpartiet De Grønne vil at dalen vår skal bli enda bedre både for mennesker og miljø! Vi vil skape en bærekraftig dal som gir et godt livsmiljø for dagens beboere og for fremtidige generasjoner!

 

 

25. juni 2019

Miljøpartiet De Grønne har en visjon for Groruddalens bydeler: en befolkning som har det bra i et godt nærmiljø, med renere luft, trygge skoleveier og mindre støy. Vi vil bygge på det beste i dalen og utvikle bydeler der alle kan delta i et blomstrende kulturliv, leve klimasmart, få kjærlig omsorg og der alle barn får en god oppvekst.

Valgprogrammet er et felles valgprogram for Miljøpartiet De Grønne i Groruddalen, dvs. bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner. Programmet viser hvilken retning vi ønsker å ta Groruddalen, og er ment å vise leseren hva slags samfunn vi ønsker å leve i. Derfor har vi også inkludert MDG-politikk som berører Groruddalen som våre representanter i Oslo bystyre, byråd eller i Stortinget jobber for, dvs. ikke bare tiltak
som kan gjennomføres via bydelsutvalgene. Programmet inneholder mange forslag, og vi lover at vi skal prøve å få igjennom så mange av dem som mulig!

VALGPROGRAMMET KAN DU LESE HER.