Hopper over til De grønne

07.08.2013 – Tidligere Venstre-politiker Jon Julius Sandal har meldt overgang til Miljøpartiet De Grønne.

Jon Julius Sandal
Jon Julius Sandal

«Flere i partiet har uttrykt at de ønsker å ha meg med på laget for å utvikle større bredde i partiets politikk. Det vil jeg gjøre. Kampen for barn og unges oppvekstsvilkår vil fortsatt være mitt hovedanliggende for å involvere meg politisk, og jeg er klar til innsats for å bygge opp et robust lag i Groruddalen som har flere ben å stå på», sier Jon Julius Sandal til Akers Avis Groruddalen.

Les mer i Akers Avis Groruddalen.