Jon Julius Sandal nominert på kumulert plass

Tirsdag 25. november ble Jon Julius Sandal nominert på kumulert plass på Miljøpartiet De Grønnes bystyrevalgliste i Oslo.

Les mer i Akers Avis Groruddalen.

#cfwesenberg På nominasjonsmøtet valgte Sandal å sette fokus på utfordringene i Groruddalen knyttet til oppvekst og integrering. Han mener at Groruddalen har fått et ufortjent rykte som et problemområde og i mediene har det ofte vært stort fokus på utfordringer knyttet til integrering og kulturforskjeller.

– Utfordringene i Groruddalen er langt større og handler i all hovedsak om levekår og de sosiokulturelle forskjellene som har eksistert i Norge siden lenge før den ikke-vestlige innvandringen. Levekårsforskjeller rammer folk uavhengig av hudfarge og det kreves større innsats for å bekjempe fattigdom, arbeidsledighet og dårlig helse – og det kreves innsats for å bedre bomiljøer, skoler og barnehager i Oslo.Sandal mener at kommunikasjon og utdanning er nøkkelen til inkludering og deltakelse.

Faksimile fra Akers Avis Groruddalen 4. desember 2014.
Faksimile fra Akers Avis Groruddalen 4. desember 2014. Klikk på bildet for større versjon.

– Integrering handler ikke kun om innvandring av mennesker fra ulike kulturer, men om et inkluderende samfunn der alle kan føle seg verdsatt for hva de er, uavhengig av etnisitet og sosial bakgrunn.

– Som bystyrepolitiker vil jeg arbeide for gode lokale møteplasser og styrke innsatsen for rekruttering av nok kvalifiserte fagpersoner til barnehager og skoler. Bydelenes fagsentre må styrkes for å kunne møte ulike utfordringer. Min visjon for Oslo er at alle barn i Oslo skal få likeverdig opplæring og ha trygge og gode oppvekstsvilkår, uavhengig av bosted, økonomi, sosial- og kulturell kapital.

Sandal er fornøyd med at Groruddalen fikk god uttelling på nominasjonsmøtet og at hele 13 groruddøler ble nominert på Miljøpartiet De Grønnes bystyrevalgliste. Derav fire fra Grorud.

– Groruddalen er Oslos mest folkerike område med over 130.000 innbyggere. Mer enn hver femte innbygger i Oslo bor i dalen. Det er her MDG skal vokse og hente nye velgere.

Se hele bystyrevalglisten.

Nominerte kandidater fra Groruddalen:

8 Jon Julius Sandal, forhåndskumulert (Grorud)
18 Kristoffer Robin Haug (Bjerke)
26 Demmelash Mengistu (Bjerke)
37 Eline Solum Gran (Alna)
41 Ingrid Marie Mikelsen (Grorud)
42 Finn Dyrkorn (Stovner)
43 Maria Kalstø (Alna)
46 Fredrik Arentz (Stovner)
48 John Hille (Bjerke)
49 Frøydis Strømme Jørve (Grorud)
51 Ragnhild Laird Iversen (Alna)
55 Jane H Johansen (Bjerke)
65 Ingvild H. Rishøi (Grorud)