Jon Julius Sandal på topp ti

Nominasjonskomiteen til Miljøpartiet De Grønne har lansert sine «topp 10» i Oslo. Bydelspolitiker Jon Julius Sandal fra Ammerud representerer Groruddalen med sin åttendeplass.

#cfwesenberg I samtale med Akers Avis Groruddalen sier Sandal at han vil styrke bydelenes handlingsrom, kjempe for gode oppvekstsvilkår for barn og unge, kvaliteten i barnehagene og gode ungdomstilbud i nærmiljøet.

Les mer i Akers Avis Groruddalen 3.10.2014: Grønt fra dalen inn på lista.

– Det er ute i bydelene folk bor. Om bydelsutvalgene og lokaldemokratiet skal gi noe som helst mening må bydelene tilføyes større ressurser og mer makt for å kunne ivareta sine oppgaver på en god måte, sier Sandal til Akers Avis Groruddalen.

Jon Julius Sandal vil sikre Markagrensa og bevare skogen på Ravnkollen mot utbygging, ta vare på naturmangfoldet langs Alnaelva med gjenåpning av hele elveløpet og et sammenhengende grøntdrag gjennom hele Groruddalen og i størst mulig grad få samtlige bekker og andre vassdrag opp i dagen.

– Dalbunnen må rustes opp med moderne miljøvennlig boligbebyggelse. Alnabruterminalen må bygges ned av hensyn til natur og bomiljø i Groruddalen og vi må legge til rette for utvikling av nye møteplasser, parkområder og lokale torg der folk bor.

Nominasjonskomiteens forslag skal nå ut på høring til alle lokallagene i Oslo for innspill og eventuelle alternative forslag på kandidater. Den endelige bystyrevalglisten med totalt 65 navn vedtas på De Grønnes nominasjonsmøte i slutten av november.

– Jeg håper at jeg får lokallagenes og medlemmenes tillit i den videre nominasjonsprosessen.