Fotocredit:

Miljøpartiet De Grønne støtter utredning av Ullevål som alternativ til storsykehus på Gaustad!

Pressemelding publisert i  Akers Avis Groruddalen den 30. april 2019:

30. april 2019

Miljøpartiet De Grønne jobber på flere fronter for å sikre Aker sykehus som lokalsykehus for Groruddalen! Igår stemte Stortinget over et forslag om utredning av Ullevål som alternativ til storsykehus på Gaustad, noe som MDG stemte for.

En ordentlig utredning av Ullevål som alternativ har ikke blitt gjennomført, noe vi mener burde være en selvfølge før man ens vurderer å legge det ned og flytte store deler av Groruddalens innbyggere til A-hus, sier Sabina Syed, toppkandidat for Oslo MDG.

Nylig publiserte et privat initiativ, bestående av personer med omfattende medisinsk, teknisk og økonomisk kompetanse, en ideskisse til en alternativ løsning som de mener er funksjonelt bedre, minst 20 milliarder kroner rimeligere og raskere ferdig enn Aker-Gaustad-alternativet. Forslaget legger følgende premisser til grunn:

  • Ullevål sykehus bygges ut som stort akuttsykehus med traumesenter
  • Aker sykehus blir nytt lokalsykehus for Groruddalen
  • Rikshospitalet opprettholdes uforandret som elektivt sykehus
  • I senere faser samles regionfunksjonene på Ullevål og Rikshospitalet nedlegges

Det interessante med denne løsningen er at den legger opp til at alle bydelene i Groruddalen vil få Aker som sykehus, i tillegg til at det i prinsippet kan være mulig å bygge Aker sykehus enda raskere, ettersom man ikke er avhengig av så store omreguleringer som det er lagt opp til i planene til Helse Sør-Øst, sier Kristoffer Haug, vararepresentant for MDG i Stortinget.