Fotocredit:

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2019

Miljøpartiet De Grønne holdt sitt landsmøte på Quality Hotel på Fornebu den 24-26 mai.

Groruddalen var selvfølgelig godt representert!

9. juni 2019

Landsmøtet vedtok følgende resolusjoner:

 • Resolusjonen “MDG viser vei i matpolitikken” kan leses her
 • Resolusjonen “Klimakutt i kommunene” kan leses her
 • Resolusjonen “Vindkraft og naturvern” kan leses her
 • Resolusjonen “De Grønnes plan for Norge etter oljen” kan leses her
 • Resolusjonen “Klimabelønningsordningen KAF” kan leses her
 • Resolusjonen “Gi barna en bedre skolestart” kan leses her
 • Resolusjonen “Nullvisjon for tap av biologisk mangfold” kan leses her

 

I tillegg ble følgende 13 valgløfter vedtatt:

KLIMAOMSTILLING

 • LØFTE 1: Vi vil ha klimabudsjetter som styrer mot klimanøytralitet
 • LØFTE 2: Vi vil styrke kollektivtilbudet, og redusere prisene - spesielt for unge og studenter
 • LØFTE 3: Vi vil skape bærekraftige og trygge arbeidsplasser for en framtid uten olja.
 • LØFTE 4: Vi vil ta i bruk alle egnede tak i kommunene til solenergi eller grønne tak

DYR OG NATUR

 • LØFTE 5: Vi vil kjempe for god dyrevelferd i hele landet, fremskynde nedleggelsen av pelsdyrnæringen, og støtte arbeid for hjemløse kjæledyr
 • LØFTE 6: Vi vil si nei til nedbygging av matjord, og jobbe for økt selvforsyning og matsikkerhet
 • LØFTE 7: Vi vil ha en nullvisjon for tap av artsmangfold, gjenskape vill natur og verne om bie- og insektsbestandene.
 • LØFTE 8: Vi vil jobbe for at alle oppdrettsanlegg skal ha null rømninger, null utslipp og null ressurser på avveie
 • LØFTE 9: Vi vil slutte med unødvendig engangsplast, fase ut gummigranulat og rydde opp i alle typer plastforsøpling

ØKT LIVSKVALITET

 • LØFTE 10: Vi vil oppfordre til forsøk med kortere arbeidstid i heltidsstillinger i  samarbeid med partene i arbeidslivet
 • LØFTE 11: Vi vil, gjennom statlig finansiering, tilby alle barn et gratis, sunt og bærekraftig måltid i grunnskolen og i barnehagene.
 • LØFTE 12: Vi vil innføre bilfrie soner rundt alle skoler og etablere flere bilfrie gater og torg
 • LØFTE 13: Vi vil redusere forskjeller og utenforskap i samfunnet, for å gi alle et verdig liv