Nei til utbygging av Ravnkollen

24.07.2014 – Et forslag som tar til orde for å bygge ut Ravnkollen er i prinsippet et forslag som undergraver Markaloven, da Markaloven er klar på at innskrenking av Marka ikke kan begrunnes i boligbygging. Hele Oslomarka og Markaloven er derfor truet hvis dette blir en realitet.

Jon Julius Sandal
Jon Julius Sandal

Ravnkollen har et unikt naturmiljø, med viktige kulturminner og er en flott utsiktspost over bydelen og store deler av Oslo. Ved utbygging vil tilgangen til dette gå tapt. Eventuelt tap av naturmangfold og kulturminner ble heller ikke tatt med i beslutningsgrunnlaget når saken ble lagt fram for bydelsutvalget til behandling, slik naturmangfoldloven og kulturminneloven påkrever.

Ravnkollen er et flott og mye brukt rekreasjons- og turområde for befolkningen på Romsås. Området brukes av hele nærmiljøet, barnehagene, skolene og eldre. Det foreslåtte erstatningsområdet på Bånkallia vil aldri kunne erstatte dette.

Som uavhengig representant i Grorud Bydelsutvalg (BU) stemte jeg sammen med mindretallet i mot utbygging av Ravnkollen. Slik jeg ser det vil eventuell utbygging av Ravnkollen på ingen som helst måte komme Romsås eller befolkningen til gode. Jeg mener det derfor blir feil når lokale folkevalgte går god for et slikt inngrep i Marka.

Jon Julius Sandal, Miljøpartiet De Grønne (MDG)

Innlegget sto på trykk i Akers Avis Groruddalen 20.6.2014.