Nytt styre i Grorud MDG

Jon Julius Sandal er gjenvalgt som leder i Grorud MDG

I slutten av januar holdt Grorud MDG sitt første årsmøte etter stiftelsen sist sommer. Årsmøtet behandlet blant annet styrets årsmelding og valgte et nytt styre.

Les mer i Akers Avis Groruddalen.

Av politiske saker vil Grorud MDG arbeide for nedleggelse av Huken Pukkverk så raskt som mulig og reduksjon og regulering av tungtrafikken i bomiljøene på Ammerud og Grorud. De Grønne sier nei til utbygging av Ravnkollen og vil styrke ungdomstilbudet og bevare de eksisterende fritidsklubbene i bydelen.

Årsmøtet fikk besøk av De Grønnes bystyrerepresentant Harald Nissen som orienterte om arbeidet i bystyret.

Det nye lokallagsstyret er:

Jon Julius Sandal (leder)

Eldbjørg Gjerdset

Inger Marie Schjønberg

Ingrid Marie Mikelsen

Svanhild-Isabelle Batta Torheim

Urd Andestad

Ingrid-Johanne Nettum

Ilze Vakse