Fotocredit:

Nyvalgt talsperson besøkte Grorud

Une Aina Bastholm ble valgt til nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne i april. Mandag 9. mai besøkte hun lokallaget i Grorud for å snakke om flyktningpolitikk.

11. mai 2016

Det er veldig hyggelig å bli invitert til Groruddalen for å diskutere god flyktningpolitikk og integrering. Det er viktige temaer for De Grønne og veldig aktuelt politisk, sa Bastholm til Akers Avis Groruddalen før møtet.

I sitt framlegg betonet Bastholm viktigheten av dugnadsånd og fleksibilitet når vi står overfor så mange mennesker på flukt som nå, og hun understreket at det må tas større hensyn til mindreårige som flykter og søker asyl alene.

Det er et stort problem med enslige, mindreårige asylsøkere som forsvinner fra mottak, og at vi ikke vet hva som skjer med dem, sa hun.

Miljøpartiet De Grønne valgte i fjor å stå utenfor forliket om innstramminger i asylpolitikken på Stortinget. De Grønne vil gjøre bosetting av flyktninger til en ordinær kommunal oppgave, og styrke integreringen ved blant annet å gjøre det mulig for asylsøkere å bidra gjennom jobb og frivillighet.

Jeg er stolt over å være medlem i et parti som står utenfor forlik der fokuset er på hvordan i størst mulig grad begrense antallet mennesker som skal få komme til Norge framfor å gå foran og ta et ansvar, sier leder i Grorud MDG, Bell Batta Torheim.

På møtet deltok også en representant fra nominasjonskomiteen i Oslo MDG. De samler nå inn innspill til kriterier for stortingskandidater, samt navn på aktuelle kandidater.

Forslag til kandidater til valglisten sendes inn gjennom dette skjemaet. Fristen for å sende inn forslag til nominasjonskomiteen er 01.06.2016. Du kan lese mer om nominasjonsprosessen her.