Ønsker å pusse opp Fyrhuset

I møte i Grorud bydelsutvalg 26. mars fremmet Miljøpartiet De Grønne forslag om utbedring av forholdene ved Fyrhuset musikkveksted. I forslag ber bydelsutvalget «bydelsdirektøren om å umiddelbart ta kontakt med Omsorgsbygg som eier lokalene, for utbedring av de sanitære forhold ved Fyrhuset, for å installere toalett og innlagt vann i huset, oppusning av vegger og sette opp trapp til den øvre inngangen slik det også kan tilrettelegges for brukere med nedsatt funksjonsevne.» Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Se vedlagt intervju med vår bydelsutvalgsrepresentant Jon Julius Sandal (MDG) i Akers Avis Groruddalen 1.4.2015.

Faksimilie fra Akers Avis Groruddalen 1. april 2015.
Faksimilie fra Akers Avis Groruddalen 1. april 2015.