Prøvenominasjon i Grorud MDG til bydelsvalglisten 2015-2019

Styret i Grorud MDG vil takke alle som har sagt ja til å stille på Miljøpartiet De Grønnes valgliste til Grorud bydelsutvalg (BU) 2015-2019. Listen er ordnet alfabetisk på fornavn og inneholder i alt 22 navn, 6 menn og 16 kvinner.

Dette er flere navn enn det er plass til på en lokal valgliste og lokallagsstyret er stolt over at Miljøpartiet De Grønne vil kunne stille en hel liste til bydelsvalget på Grorud. En lokal valgliste kan inneholde opp til 21 navn.

Det er viktig å presisere at denne listen ikke er en endelig innstilling, men en prøvenominasjon der vi ønsker innspill fra medlemmene i lokallaget og fra publikum på hvem dere ønsker som toppkandidater på Miljøpartiet De Grønnes valgliste til Grorud bydelsutvalg. Du kan foreslå så mange du vil, både deg selv og andre. Det vil også være mulig å foreslå nye navn.

Fristen for å komme med innspill før en endelig innstilling er 7. januar. Nominasjonsmøtet der den endelige listen stemmes over er satt til 11. februar 2015 kl. 19:00. Hold av denne datoen. Alle medlemmer som har betalt medlemskontingent senest fire uker før møtet har stemmerett.

Alle innspill til nominasjonsprosessen sendes til grorud@mdg.no eller tlf. 45208928.

Ane Frislid Sveinhaug 1981 lærer
Bjarte Jegerstedt 1969 designingeniør
Bjørg Christophersen 1947 pensjonist
Cathrine Fystro 1994 student
Eldbjørg Gjerdset 1984 sosionom
Ella Armyr 1932 førskolelærer
Frøydis Strømme Jørve 1977 rettighetsredaktør
Hanne Søbye 1977 musiker
Hilde Vangen 1968 konsulent
Ilze Vakse 1978 historiker
Inger-Marie Schjønberg 1975 musiker
Ingrid Marie Mikelsen 1976 samfunnsøkonom
Ingrid-Johanne Nettum 1975 lærer
Ingvild H. Rishøi 1978 forfatter
Jon Julius Sandal 1969 førskolelærer
Kjetil Strømme Jørve 1975 redaktør
Lita Breitenberga 1974 yogainstruktør
Marie Langsholt Holmqvist 1993 student
Mathias Wien 1983 byggteknikker
Rune Vanghagen 1979 salgskonsulent
Sjur Holm 1982 webdesigner
Urd Andestad 1979 farmasøyt