Fotocredit: Grorud bydelsadministrasjon

Takk for tilliten!

På torsdag (24/10)  hadde Grorud bydelsutvalg sitt konstituerende møte. Bildet viser medlemmene av det nye bydelsutvalget.

27. oktober 2019

Takk vare alle som stemte på Miljøpartiet De Grønne i Grorud så har vi fått inn én representant i Grorud bydelsutvalg. Det er vi meget takknemlige for! Da kan vi fortsette på jobben som vår avtroppende representant Jon Julius Sandal har jobbet for den siste mandatperioden, nemlig en grønnere bydel som er bra for alle innbyggere!

Vi har også fått representanter til de ulike saksspesifikke arbeidsutvalgene (tidligere kalt komiteer).

 

Våre representanter: 

  • Grorud Bydelsutvalg (BU): Sabina Syed
  • Arbeidsutvalg for mangfold, oppvekst og kultur (AMOK): Astrid Ihle
  • Arbeidsutvalg for helse- og sosial (AHS): Odd-Arne Eriksen
  • Arbeidsutvalg for byutvikling- og miljø (ABM): Kristian Batta Torheim