Vil begrense tungtrafikken fra Huken

Miljøpartiet De Grønne (MDG) arbeider for at Huken pukk- og asfaltverk på Grorud skal legges ned så raskt som mulig. I mellomtiden er det akutt behov for reduksjon og regulering av tungtrafikken i lokalmiljøet på Ammerud og Grorud.

Ingrid-Johanne Nettum og Bell Batta Torheim fra Grorud MDG deltok på trafikktelling som Aksjonsgruppa Stopp Huken – Vern Marka gjennomførte 9. juni utenfor Huken pukkverk. Resultatet var 720 passeringer, i det alt vestlige store lastebiler, semitrailere og vogntog.
Ingrid-Johanne Nettum og Bell Batta Torheim fra Grorud MDG deltok på trafikktelling som Aksjonsgruppa Stopp Huken – Vern Marka gjennomførte 9. juni utenfor Huken pukkverk. Resultatet var 720 passeringer, i det alt vestlige store lastebiler, semitrailere og vogntog.

Driften av Huken pukk- og asfaltverk representerer en forringelse av Marka og skaper store miljøproblemer i området Ammerud, Grorud, Romsås. Det dreier seg om alt fra tungtrafikk på skoleveier til utslipp av steinstøv i Alnavassdraget.

Grorud MDG utfordrer Sparebank 1, som den største kreditoren i Huken pukk- og asfaltverk, til å ta ansvar for lokalsamfunnet og avskrive sin rolle.

– De Grønne har vært opptatt av Huken lenge. Vi har programfestet en snarlig nedleggelse og stemte imot forliket med kommunen i desember. Vi mener at Sparebank 1, som den største enkelkreditoren i boet, har et spesielt samfunnsansvar her. De skriver på sine hjemmesider at de ønsker å ta et samfunnsansvar. Det oppfordrer vi til, forteller Bell Batta Torheim, nestleder i Grorud MDG til Akers Avis Groruddalen 12. juni 2015.

Ingrid-Johanne Nettum og Bell Batta Torheim fra Grorud MDG deltok på trafikktelling som Aksjonsgruppa Stopp Huken – Vern Marka gjennomførte 9. juni utenfor Huken pukkverk. Resultatet var 720 passeringer, i det alt vestlige store lastebiler, semitrailere og vogntog. Tellingen bekrefter at trafikken har økt betraktelig, slikt mange beboere har varslet, og viser en dobling i forhold til tellingene i 2013 og 2014.