Rasmus Hansson til Ravnkollen

Rasmus Hansson og De Grønne sier klart nei til utbygging av Ravnkollen. Nå tas saken til Stortinget for å avklare lovligheten i byrådspartienes forslag om endring av markagrensen.

Faksimile fra Akers Avis Groruddalen
Faksimile fra Akers Avis Groruddalen. Klikk på bildet for større versjon.

Sist fredag inviterte Grorud MDG De Grønnes stortingsrepresentant Rasmus Hansson til Grorud der vi tilrettela for et møte mellom Rasmus Hansson og Beboergruppa Bevar skogen på Romsås og vern Markagrensa på Ravnkollen, med omvisning i skogen. I likhet med beboergruppa på Romsås mener Grorud MDG at byrådets forslag om endring av markagrensa og utbygging av Ravnkollen er lovstridig.

Målet med dette møtet er å få stoppet planene om boligutbygging i skogen på Ravnkollen. Det er Stortinget som er den lovgivende forsamling og Grorud MDG ønsker at Rasmus Hansson skal ta saken til Stortinget og stille spørsmål til miljøministeren for å avklare lovligheten i byrådets forslag.

De Grønne mener at Markalovens tolkningsprinsipper ikke er tatt hensyn til i byrådets høringsrunde og at Oslo kommune ikke har hjemmel etter loven til å foreslå endring av markagrensen til boligformål. Markaloven stiller også krav om utredninger før eventuelle grenseendringer. I følge beboergruppa er ikke lovpålagte utredninger utført etter markaloven, forvaltningsloven, plan- og bygningsloven, kulturminneloven eller naturmangfoldloven. Ingen relevante utredninger ble tatt med i vurderingsgrunnlaget som ble sendt ut på høring tidligere i år.

– Ravnkollen har et unikt naturmiljø, med viktige kulturminner og er en flott utsiktspost over bydelen og store deler av Oslo. Eventuelt tap av naturmangfold og kulturminner ble ikke tatt med i beslutningsgrunnlaget når saken ble lagt fram for bydelsutvalget til behandling i slutten av mai, sier Jon Julius Sandal til Akers Avis Groruddalen.

Miljøpartiet De Grønne vil utfordre de andre partiene foran kommunevalget til å flagge et tydeligere standpunkt i denne saken.

– De Grønne kommer til å bli en maktfaktor i Oslo etter kommunevalget 2015 og det er mange i dag som ønsker å bli venner med oss. Det er vi åpne for, men vennskap koster og for De Grønne ligger markagrensa fast. Vi sier nei til utbygging av Ravnkollen og tukling med markagrensa, sier Rasmus Hansson til Akers Avis Groruddalen.