Nyheter

Miljøpartiet De Grønne

Grønn eldreomsorg eller stå med kofferten klar?

Carl I. Hagen (Frp) forteller om sine planer og visjoner i Akers Avis Groruddalen 15.april. Hans drøm er privatisering av hele eldreomsorgen i Oslo. Hagen mener at vi...

Miljøpartiet De Grønne

Ønsker å pusse opp Fyrhuset

I møte i Grorud bydelsutvalg 26. mars fremmet Miljøpartiet De Grønne forslag om utbedring av forholdene ved Fyrhuset musikkveksted. I forslag ber bydelsutvalget «b...

Miljøpartiet De Grønne

Forsvar arbeidsmiljøloven

Miljøpartiet De Grønne sier nei til de borgerlige partienes forslag om økt adgang til midlertidige ansettelser og helgearbeid.

...
Miljøpartiet De Grønne

De Grønne med nytt Osloprogram

Miljøpartiet De Grønne har vedtatt et nytt bystyrevalgprogram for Oslo for valgperioden 2015-2019. Partiet ønsker å styrke bydelens handlingsrom, begrense tungtraf...

Miljøpartiet De Grønne

De Grønne sier nei til bussdepot i Ulvenskogen

I dag er Ulven-området et av Norges mest trafikkerte områder med store problemer knyttet til luftforurensning. Økt busstrafikk i området vil bare forsterke dette. ...

Miljøpartiet De Grønne

De Grønne stiller full liste til bydelsutvalget

Miljøpartiet De Grønne stiller full liste til Grorud bydelsutvalg til høsten. Valglisten inneholder totalt 21 navn og toppes av Jon Julius Sandal og Ingrid-Johanne ...

Miljøpartiet De Grønne

Nytt styre i Grorud MDG

I slutten av januar holdt Grorud MDG sitt første årsmøte etter stiftelsen sist sommer. Årsmøtet behandlet blant annet styrets årsmelding og valgte et nytt styre...

Miljøpartiet De Grønne

Rasmus Hansson til Ravnkollen

Rasmus Hansson og De Grønne sier klart nei til utbygging av Ravnkollen. Nå tas saken til Stortinget for å avklare lovligheten i byrådspartienes forslag om endring ...

Miljøpartiet De Grønne

Prøvenominasjon i Grorud MDG til bydelsvalglisten 2015-2019

Styret i Grorud MDG vil takke alle som har sagt ja til å stille på Miljøpartiet De Grønnes valgliste til Grorud bydelsutvalg (BU) 2015-2019. Listen er ordnet alfab...

Miljøpartiet De Grønne

De Grønne sikrer mer til rock & roll og frivillighet

Rock & roll i Grorud Bydelsutvalg. Miljøpartiet De Grønnes BU-representant i Grorud bydelsutvalg sikret mer frivillighetsmidler og støtten til GranittRock. Milj...